softver ( program ) za graditeljstvo,  proizvodnju, CRM i upravljanje i računovodstvo Sustav upravljanja
računovodstvom Indicio d.o.o.
 

CarpioRAC - Sustav za računovodstvo

racunovodstvo

Podsistem za računovodsvo je u potpunosti integriran s ostalim dijelovima carpio sustava. Rad u sustavu carpio zamišljen je tako, da pojedine službe, koristeći svoje evidencije i programske module upišu podatke, koje zatim program za računovodstvo preuzima i na njima djelatnici računovodstva izvrše svoj dio posla.

Tako će, npr. skladištar, vodeći svoju skladišnu evidenciju, napisati primku (u stvarnosti, količine često neće upisivati, nego će ih preuzeti iz narudžbenice), a računovodstveni djelatnik će financijske podatke (već pretkontirane) preuzet u podsustav računovodstva i po potrebi, prije knjiženja, samo dopisati konto ili ispraviti podatak. Fakturiranje će (ukoliko se odabere takva postavka) automatski napraviti zapis u knjizi IRA. Računovođa će u tom slučaju trebati samo dopisati protukonto (ukoliko ga sustav sam ne pretkontira) i prebaciti podatak u glavnu knjigu. Ulazni račun koji je tajnica zavela u prijamnom uredu (carpio-CRM), računovođa će pritiskom na tipku učitati u knjigu URA, te upisati protukonto (sustav unaprijed zna na koji konto faktura ide). Ovime je faktura automatski i na kartici analitike tog dobavljača, a i u sustavu PDVa.


U klasičnim informacijskim sustavima, podaci se knjiže u glavnu knjigu iz koje se zatim razvrstavaju (automatski ili ručno) u različite analitike. Ovakav pristup, najlogičniji sa stanovišta računovođe, ima lošu osobinu da kompletan teret upisa podataka pada na računovodstvenu službu (na što se troši velik dio vremena), a podatak se ne vidi u informacijskom sustavu sve dok nije zaveden u računovodstvu. Obzirom da su ostale službe rijetko ažurne sa dostavom dokumentacije u računovodstvo, ispada da je računovodstvo neažurno.

Naš sustav također može funkionirati na takav način. Međutim, u stvarnom životu, podaci nastaju izvan računovodstva, u ostalim službama, pa je naš sustav dizajniran tako da koristi te podatke. Računovodstveni djelatnici preuzimaju takve gotove podatke i na njima rade svoj dio posla, isto kao što bi u stvarnosti uzeli ulazni račun u ruku i na njemu dopisali dugovni i potražni konto. Ovime računovodstveni djelatnici prestaju biti upisivači podataka, nego rade računovodstveno usmjeravanje podataka, što bi im i trebala biti osnovna zadaća. Ove činjenice pak znače, da se podaci upisuju u analitike, iz koje iz računovođe prebace podatke u glavnu knjigu. Glavna knjiga je ujedno i posljednja stanica za podatak, koji iz glavne knjige ide jedino u arhivu. Dakako, prije samog knjiženja, knjigovođa će uvijek imati mogućnost intervencije.

Carpio Prime - najam računalnog centra

Sustav financijske operative i računovodstva

Sustav kadrovske evidencije

Sustav zaštite pristupa

To je ujedno i osnovna razlika između klasičnih rješenja i našeg pristupa. Treba ipak znati da je u našem sustavu korisnik može sam odrediti nivo integracije koje koristi. Na primjer, može podesiti sustav tako da automatski preuzima podatke iz fakturiranja, a da računovodsveni radnici upisuju podatke u knjigu IRA

Besplatna prezentacija Carpio ERP

Izjava o zaštiti podataka - Indicio d.o.o. prepoznaje važnost zaštite osobnih podataka te čuva privatnost posjetitelja svojih stranica. Sve informacije koje posjetitelj pošalje ili budu automatski zabilježene koriste se jedino i isključivo za vlastite potrebe i statističke analize.
Sve osobne podatke, a posebno adrese elektroničke pošte, kontakt brojeve telefona, mobilnih i faks uređaja koje posjetitelj pošalje korištenjem elektroničke pošte, kroz forme ili na bilo koji drugi način Indicio tretira kao poslovnu tajnu i ne dijeli s trećim stranama.

[Ponuda] [Carpio ERP] [Graditeljstvo] [Proizvodnja] [Računovodstvo] [CRMM] [Carpio Prime] [e-carpio]